Kontingent

Da hjemmesiden ikke har været aktiv er der ved en fejl ikke blevet orienteret om kontingent indbetaling til Racer Rillen Odense. For sæsonen 2016/17 er det kr. 500,00

Beløbet indbetaltes på vores konto i Handelsbanken Reg. nr. 0894 Kontonr. 2047372. Vigtigt at du anfører dit navn i emnefeltet.

Beløbet bedes betalt snarest muligt og senest 1. februar 2017.

Med Racer hilsen,

Thomas Olsen
Kassér