Referater

Referater

Referat – Ordinær Generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 17. april 2024 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
  JEC
 2. Valg af referent
  JEC
 3. Formandens beretning/JEC
  Det har været en fornøjelse med fuld aktivitet på skrue pladserne og engagementet ved de hyppige klubløb. Dejligt at se klubmedlemmer deltage ved eksterne løb og arrangementer. Stort TILLYKKE Jens Otto Frederiksen med Danmarksmesterskabet i klassen 1/24 Production light og 3. pladsen i klassen 1/32 Open. Sørg for at melde ind med nyheder til hjemmesiden. Send disse til John Christensen, hvis du ikke kan lægge dem op selv.
 4. Godkendelse af regnskabet/TO
  Saldo pr. 31. december 2023 er kr. 7.639,46
  Regnskabet, med en enkelt postering til webhotel og banesprøjte, blev gennemgået. Regnskab er vedlagt. Saldo i kaffekassen er pr. 17. april 2024 kr. 148,50 . Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  For perioden d. 1. september 2024 til d. 31. august 2025 således:
  Medlemskab: kr. 200,00. Indmeldelsesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, ekskl. nøgledepositum til skolen. Nøgle rekvirerer man selv på skolens kontor.
 6. Valg til bestyrelsen 2024:
  a) Kasser: Thomas Olsen modtog genvalg.
  b) Sekretær: Peter Rasmussen modtog valg.
  c) Suppleant: Jens Otto Frederiksen modtog valg.
 7. Valg af revisor
  Annie Eskildsen SMRK valgt. Klubben søger ikke tilskud ved Odense Kommune.
 8. Aktiviteter
  Klubserieløb, vil i det omfang der er interesse, forsøges koordineret med en eventuelt anden klub således, at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) drøftes ved sæson start. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand og Referent

Regnskab 2023:

Dato Tekst Indtægt Udgift Saldo
01-01-2023 Saldo 8.724,35
26-04-2023 One.com Webhotel 588,00 8.136,35
02-10-2023 Stark Banesprøjte 496,89 7.639,46

Referat – Ordinær Generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 26. april 2023 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
  JEC
 2. Valg af referent
  JEC
 3. Formandens beretning/JEC
  Det har været en fornøjelse med fuld aktivitet på skrue pladserne og engagementet ved de hyppige klubløb. Dejligt at lysten er tilbage! I næste sæson tænker jeg, vi nok er flere, som har lyst til at deltage ved eksterne løb og arrangementer. Det kunne måske være et par LMP24 og Scaleauto løb. Sørg for at melde ind med nyheder til hjemmesiden. Send disse til John Christensen, hvis du ikke kan lægge dem op selv.
 4. Godkendelse af regnskabet/TO
  Saldo pr. 31. december 2022 er kr. 8.724,35
  Der har ikke været nogen posteringer i 2022, da det blev besluttet at fejre et nyt Corona frit år med 0 kr. i kontingent. Saldo i kaffekassen er pr. 26. april 2023 kr. 197,50. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  For perioden d. 1. september 2023 til d. 31. august 2024 således:
  Medlemskab for nye medlemmer: kr. 200,00. Indmeldelsesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, ekskl. nøgledepositum til skolen. Nøgle rekvirerer man selv på skolens kontor. For følgende eksisterende medlemmer af klubben vil medlemskab være kr. 0,00 for perioden d. 1. september 2023 til d. 31. august 2024: Thomas Olsen, Peter Rasmussen, Jens Frederiksen, Mathias Christensen, Johan Christensen og John Christensen.
 6. Valg til bestyrelsen 2023:
  a) Formand: John Christensen modtog genvalg.
  b) Næstformand: Mathias Christensen modtog genvalg.
 7. Valg af revisor
  Annie Eskildsen SMRK valgt. Klubben søger ikke tilskud ved Odense Kommune.
 8. Aktiviteter
  Klubserieløb forsøges kørt med både Scaleauto og LMP24, når alle har bilerne. Datoer for eventuelle arrangementer vil komme til at fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand og Referent

Regnskab 2022:

Dato Tekst Indtægt Udgift Saldo
01-01-2022 Saldo 8724,35
31-12-2022 Saldo 8724,35

Referat – Ordinær Generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 20. april 2022 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
  JEC
 2. Valg af referent
  JEC
 3. Formandens beretning/JEC
  a) I skyggen af COVID-19 pandemien har det været en stor fornøjelse med den stigende aktivitet og det er blevet til klubløb næsten hver onsdag. Dejligt at lysten er tilbage.
  b) I næste sæson håber jeg, at lysten også kommer tilbage ift. at kører med i eksterne løb. Det kunne måske være et par Scaleauto løb.
  c) Sørg for at melde ind med nyheder til hjemmesiden. Send disse til John Christensen, hvis du ikke kan lægge dem op selv.
 4. Godkendelse af regnskabet/TO
  Saldo pr. 31. december 2021 er kr. 8.725,35
  Regnskabet, med en enkelt postering til webhotel og kontingent indbetalinger, blev gennemgået. Regnskab er vedlagt. Saldo i kaffekassen er pr. 20. april 2022 kr. 313,00. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  For perioden d. 1. september 2022 til d. 31. august 2023 således:
  Medlemskab: kr. 200,00. Indmeldelsesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, ekskl. nøgledepositum til skolen. Nøgle rekvirerer man selv på skolens kontor.
 6. Valg til bestyrelsen 2022:
  a) Kasser: Thomas Olsen modtog genvalg.
  b) Sekretær: Peter Rasmussen modtog valg.
  c) Suppleant: Jens Otto Frederiksen modtog valg.
 7. Valg af revisor
  Annie Eskildsen SMRK valgt. Klubben søger ikke tilskud ved Odense Kommune.
 8. Aktiviteter
  Klubserieløb, vil i det omfang der er interesse, forsøges koordineret med en eventuelt anden klub således, at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) drøftes ved sæson start. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand og Referent

Regnskab 2021:

Dato Tekst Indtægt Udgift Saldo
01-01-2021 Saldo 7992,35
12-03-2021 One.com Webhotel 468,00 7524,35
28-10-2021 Kontingent Christensen 600,00 8124,35
29-10-2021 Kontingent J. O. Frederiksen 200,00 8324,35
03-11-2021 Kontingent P. Rasmussen 200,00 8524,35
09-11-2021 Kontingent Olsen 200,00 8724,35

Referat – Ordinær Generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
a) COVID-19 pandemien har været en usædvanlig oplevelse for os alle sammen. Racer Rillen Odense har været på standby siden den d. 13. marts 2020, og det er besluttet, at Racer Rillen Odense ikke vil åbne dørene op før sæson start onsdag d. 1. september 2021. Når der åbnes op for foreningslivet igen, vil fokus være at inspicere, rense og efterbehandle racerbanen. Thomas Olsen og John Christensen koordinerer arbejdet, så det foregår efter Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende vejledning.
b) I næste sæson er der dømt fri leg med de forskellige klasser.
c) Sørg for at melde ind med nyheder til hjemmesiden. Send disse til John Christensen, hvis du ikke kan lægge dem op selv.
4. Godkendelse af regnskabet/TO
Klubben har været lukket ned og der er ingen ændringer ift. 2019/20. Saldo pr. 31. december 2020 er uændret ift. 31. december 2019 kr. 7.992,35
Regnskabet blev gennemgået og der er ingen posteringer. Der er derfor ikke vedlagt regnskab. Saldo i kaffekassen er uændret ift. d. 27. maj 2020 kr. 313,00. Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
For perioden d. 1. september 2021 til d. 31. august 2022 således:
Medlemskab: kr. 200,00. Indmeldelsesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, ekskl. nøgledepositum til skolen.
6. Valg til bestyrelsen 2021:
a) Formand: John Christensen modtog genvalg.
b) Næstformand: Mathias Christensen er valgt ind.
7. Valg af revisor
Annie Eskildsen SMRK valgt. Klubben søger ikke tilskud ved Odense Kommune.
8. Aktiviteter
Klubserieløb, vil i det omfang der er interesse, forsøges koordineret med eventuelt KMRC således, at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) vedtages ved sæson start. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.
9.Eventuelt
Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Referent

Referat – Ordinær Generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 01. juli 2020 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
  JEC
 2. Valg af referent
  JEC
 3. Formandens beretning/JEC
  I perioden frem til marts 2020 har haft en rigtig god sæson med stor fokus på LMP24 klassen. Der har været aktiviteter med opbygning og trimning af biler og masser af individuel træning. Klubben har i denne sæson ikke deltaget i eksterne løb af betydning. COVID-19 pandemien har været en usædvanlig oplevelse for os alle sammen. Racer Rillen Odense blev sat på standby d. 13. marts 2020, og det er besluttet, at Racer Rillen Odense ikke vil åbne dørene op før sæsonstart onsdag d. 2. september 2020. Når der åbnes op for foreningslivet igen, vil fokus være at inspicere, rense og efterbehandle racerbanen. Thomas Olsen og John Christensen koordinerer arbejdet, så det foregår efter Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende vejledning. Jagten på nye medlemmer stoppes frem til d. 2. september 2020. Sørg for at melde ind med nyheder til hjemmesiden. Send disse til John Christensen, hvis du ikke kan lægge dem op selv.
 4. Godkendelse af regnskabet/TO
  Saldo pr. 31. december 2019 kr. 4.692,35 Regnskabet blev gennemgået og er vedlagt. Saldo i kaffekassen pr. 27. maj 2020 er kr. 313,00. Regnskabet blev godkendt. Som kompensation for COVID-19 nedlukningen er det besluttet, at medlemmer som ønsker kompensation, kan få tilbagebetalt et halvt års medlemskab kr. 100,00. Kontakt kassér Thomas Olsen.
 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  For perioden d. 1. september 2020 til d. 31. august 2021 således:
  Medlemskab: kr. 200,00. Indmeldelsesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, ekskl. nøgledepositum til skolen.
 6. Valg til bestyrelsen 2020:
  a) Kasser: Thomas Olsen modtog genvalg.
  b) Sekretær: Mathias Christensen modtog genvalg.
 7. Valg af revisor
  Annie Eskildsen SMRK valgt. Klubben søger ikke tilskud ved Odense Kommune.
 8. Aktiviteter
  Klubserieløb, vil i det omfang der er interesse, forsøges koordineret med eventuelt KMRC således, at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) vedtages ved sæson start. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand og Referent

Referat – Ordinær Generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 10. april 2019 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
  JEC
 2. Valg af referent
  JEC
 3. Formandens beretning/JEC
  Vi har haft en mellemsæson med fokus på individuel basistræning og har ikke deltaget i løb af betydning. Det kommer også til at gælde for den kommende sæson. Sørg for at melde ind med nyheder til hjemmesiden. Eventuelt send dem til John, hvis du ikke kan lægge dem op selv.
 4. Godkendelse af regnskabet/TO
  Saldo pr. 31. december 2018 kr. 4.692,35
  Regnskabet blev gennemgået. Der har ikke været nogen bevægelser i 2018. Kontingent betalinger blev først indbetalt i januar 2019. Saldo i kaffekassen pr. 10. april 2019 er kr. 340,50. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020: Medlemsskab på kr. 200,00. Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, samt nøgledepositum til skolen.
 6. Valg til bestyrelse
  a) Formand: John Christensen modtog genvalg.
  b) Næstformand: Peter Rasmussen modtog genvalg.
  c) Suppleant, Thomas Ludvigsen er ikke længere medlem og er udtrådt af bestyrelsen.
 7. Valg af revisor
  Annie Eskildsen SMRK valgt. Klubben søger ikke tilskud.
 8. Aktiviteter
  Klubserieløb forsøges koordineret med eventuelt KMRC, således at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) vedtages ved sæson start. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.
 9. Eventuelt
  Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen
John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 11. april 2018 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC

2. Valg af referent
JEC

3. Formandens beretning/JEC

Den nye hjemmeside er oppe at køre. Sørg for at melde ind med nyheder til John. Vi har hvad vi godt kan karakterisere for en mellem sæson med fokus på individuel træning.

4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2017 kr. 4.692,35
Regnskabet blev gennemgået. Saldo på kaffekassen pr. 11. april 2018 er ca. kr. 520,50. Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2018 til d. 31. august 2019: Medlemsskab på kr. 500,00. Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, samt nøgledepositum til skolen.

6. Valg til bestyrelse
a) Kasser: Thomas Olsen modtog genvalg.
b) Sekretær: Mathias Christensen modtog genvalg.
c) Suppleant: Thomas Ludvigsen modtog genvalg.

7. Valg af revisor
Ikke nødvendigt, da klubben ikke søger kommunen om tilskud.

8. Aktiviteter
a) Klubserieløb forsøges koordineret med løbskalenderen i HMRC, således at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) vedtages ved sæson start. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.

9. Eventuelt
Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 12. april 2017 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC

2. Valg af referent
JEC

3. Formandens beretning/JEC
I sidste sæson var Racer Rillen Odense repræsenteret i dansk Scalarace. Både i Scaleauto serien og i Danish Endurance Series. Den nye hjemmeside er oppe at køre. Sørg for at melde ind med nyheder til John.

4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2016 kr. 8.694,85
Regnskabet blev gennemgået. Saldo på kaffekassen pr. 12. april 2017 er ca. kr. 200. Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2017 til d. 31. august 2018: Medlemsskab på kr. 500,00. Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, samt nøgledepositum til skolen.

6. Valg til bestyrelse
a) Formand: John E. Christensen modtog genvalg.
b) Næstformand: Peter Rasmussen modtog genvalg.

7. Valg af revisor
Ikke nødvendigt, da klubben ikke søger kommunen om tilskud.

8. Aktiviteter
a) Klubserieløb koordineres med løbskalenderen i HMRC, således at man evt. kan deltage i løb afholdt af begge klubber. Klubserie(-r) vedtages når banen er køreklar igen efter ombygning. Datoer for løbene vil fremgå af “Arrangementer” på hjemmesiden.

9. Eventuelt
Intet at bemærke.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 6. april 2016 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
I sidste sæson var Racer Rillen Odense rimeligt repræsenteret i dansk Scalarace.
Thomas Ludvigsen blev Danmarksmester i Scaleauto 2015.
2 hold fra klubben deltog i Danish Endurance Series. Christensen Motorsport blev #3 og Slotfox #8 i den samlede stilling.
Finale løbet i Danish Endurance Series 2015 blev afholdt med stor sucess i klubben med hjælp fra Asta og Annie i køkkenet.
Christensen Motorsport har i år lavet hattrik i det legendariske Whitepoint Endurance Race “Thunder in the Desert”. Det er fjerde år i træk at holdet er på podiet til dette løb.
Hjemmesiden vedligeholdes løbende med nyt fra de løbsserier klubbens medlemmer deltager i. Sørg for at melde ind med nyheder til John. Besøgstallet har nu rundet 731.800 unikke besøgende siden lanceringen i 2006.
LiveTiming er etableret og virker rigtigt fint.
4. Godkendelse af regnskabet/TOSaldo pr. 31. december 2015 kr. 11.432,85
Regnskabet blev gennemgået. Målsætningen er at spare på udgifterne af hensyn til evt. uforudsete udgifter. Saldo på kaffekassen pr. 6. april 2016 er ca. kr. 300. Regnskabet blev godkendt.5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2016 til d. 31. august 2017
Medlemsskab på kr. 500,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, samt nøgledepositum til skolen.

6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen ikke på valg.
b) Næstformand – Peter Rasmussen ikke på valg.
c) Kasser – Thomas Olsen modtog genvalg.
d) Sekretær – Mathias Christensen modtog genvalg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen modtog genvalg.

7. Valg af revisor
Ikke nødvendigt, da klubben ikke søger tilskud.

8. Aktiviteter
a) Klubserieløb koordineres med løbskalenderen i HMRC, således at man kan deltage i løb afholdt af begge klubber.
Følgende to klubserier blev vedtaget:1:24 Hardbody Endurance Series
Vogn- og løbsreglement
Klasse a la DES 2016: Alle GT, Grp. C og LMP biler kan deltage.
Motor: Bemæk både JK Hawk Retro og SRP HiSpeed 40 for både GT og Proto
Gearing: 9/44
Frihøjde inden løbsstart: 1 mm
Min. total vægt: 170 g for både GT og Proto
Pointtildeling: Samlet for både GT og Proto
Tællende i mesterskab er 3 bedste af 4 løb.
Løbsafvikling: 6 x 10 min.
Bane: 6 spors træbane på 37,4 m1:24 Scaleauto
Vogn- og løbsreglement
Klasse baseret på det tekniske reglement for Nordisk Mesterskab 2016.
Frihøjde min. 1,2mm ved løbsstart.
Vægt total min.: 190 g
Vægt karosseri min.: 55 g
Pointtildeling: Tællende i mesterskab er resultat af 6 bedste af 8 løb ialt.
Løbsafvikling: 2 runder à 6 x 5 min.
Bane: 6 spors træbane på 37,4 m

Datoer for løbene fremgår af “Arrangementer” på hjemmesiden og vil for sidste halvår af 2016 blive justeret ind efter HMRC.

9. Eventuelt
a) Vi vil søge om et DMRU løb i Scaleauto klassen i 2017.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Onsdag den 15. april 2015 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
I sidste sæson var Racer Rillen Odense godt repræsenteret i de fleste 1:24 klasser på baner rundt omkring i landet og har for andet år i træk markeret sig i den absolutte top af dansk scalerace og kan vifte med flaget og i år fejre 3 Danmarksmester titler og flotte placeringer:

1:24 GT-Klassen
#1 Mathias Christensen, Danmarksmester 2014
#3 Clement Holm Hempel
1:24 Proto-klassen
#1 Johan Christensen, Danmarksmester 2014
#2 John Christensen
#4 Thomas Ludvigsen
1:24 Can Am klassen
#1 John Christensen, Danmarksmester 2014
#3 Mathias Christensen
#5 Peter Tobak Rasmussen
1:24 Retro Formel 1 klassen
#2 John Christensen
#4 Mathias Christensen
#5 Peter Tobak Rasmussen
#15 Thomas LudvigsenChristensen Motorsport sikrede sig i Januar 2015 det største danske internationale scalerace resultat med sejren i det nordiske mesterskab i Scaleauto. Udover det er klubben repræsenteret i Danish Endurance Series med både SlotFox og Christensen Motorsport.Hjemmesiden vedligeholdes løbende med nyt fra de løbsserier klubbens medlemmer deltager i. Besøgstallet har nu rundet 602.000 unikke besøgende siden lanceringen i 2006, hvilket må siges at være et meget flot antal for en klub hjemmeside, hvor især nyheden om det nordiske mesterskab var et godt trækplaster.

4. Godkendelse af regnskabet/TOSaldo pr. 31. december 2014 kr. 11.432,85
Regnskabet blev gennemgået. Målsætningen er at spare på udgifterne af hensyn til evt. uforudsete udgifter. Saldo på kaffekassen pr. 15. april 2015 kr. 216,50. Regnskabet blev godkendt.5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2015 til d. 31. august 2016/JEC
Medlemsskab på kr. 500,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener, samt nøgledepositum til skolen.

6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen modtog genvalg.
b) Næstformand – Peter Rasmussen modtog valg.
c) Kasser – Thomas Olsen ikke på valg.
d) Sekretær – Mathias Christensen ikke på valg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen ikke på valg.

7. Valg af revisor
Ikke nødvendigt, da klubben ikke søger tilskud.

8. Aktiviteter
a) Klubløb sammen med HMRC. Vi foreslår 2 fælllesløb i efteråret, og her kan vi så afgøre hvad vi vil i 2016.9. Eventuelt
a) JEC sætter gang i projektet med test af live timing, ftp server og evt. Facebook klub side.b) Klubben afholder et formøde forud for DMRU’s delegeret forsamling i november 2015. Formålet er, at Racer Rillen Odense får tjek på de klasser klubben deltager i og stiller fornødne forslag til DMRU reglementet. Den officielle holdning er, at Racer Rillen Odense ikke vil kommentere på regelændringer, ej heller stemme for ændringer i klasser, som klubbens medlemmer ikke deltager i eller påtænker at deltage i.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
I sidste samt i den igangværende racer sæson var og er Racer Rillen Odense godt repræsenteret i de fleste 1:24 klasser på baner rundt omkring i landet. Og nogle af klubmedlemmerne har gjort det særdeles flot ved DM 2013. Johan Christensen sikrede sig Danmarksmester titlen i 1:24 Hardbody Classic, GT, CanAm og Retro Formel 1. Mathias Christensen sikrede sig Danmarksmester titlen i 1:24 Hardbody Proto. Tillykke til drengene i Familien Christensen Motorsport – 10 år jubilæums sæson. Super flotte resultater. Medlemstallet er forøget og vi har kunne sige velkommen til Peter Tobak. Vi har dog stadig et par passive medlemmer (Peter Hansen og Gert Ullerlund) som begge har udstyret på plads og vi glæder os til, at de finder tid til at komme i klubben og prøve den nye bane.Hjemmesiden vedligeholdes løbende med nyt fra de løbsserier klubbens medlemmer deltager i. Besøgstallet har nu rundet 533.000 unikke besøgende siden lanceringen i 2006, hvilket må siges at være et meget flot antal for en klub hjemmeside som denne. Vores nyheder opdateres som regel med det samme efter løb og er rigtig godt besøgt. Sidstnævnte til dels også via opdateringer på Scalerace.dk
4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2013 kr. 8.932,85
Regnskabet blev gennemgået. Målsætningen er at spare på udgifterne af hensyn til evt. uforudsete udgifter. Saldo på kaffekassen pr. 22. maj 2014 kr. 3.508,00. Regnskabet blev godkendt.5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2014 til d. 31. august 2015/JEC
Medlemsskab på kr. 500,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener.6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen ikke på valg.a) Formand – John E. Christensen ikke på valg.
b) Næstformand – Peter E. Hansen ikke på valg.
c) Kasser – Thomas Olsen modtog genvalg.
d) Sekretær – Mathias Christensen modtog valg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen modtog genvalg.

7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.

8. Aktiviteter
a) Afholdelse af Fyns Open LMP/GT løb
Vi gentager vores årligt tilbagevendende løb i klubben kaldet ”Fyns Open LMP/GT”, lørdag i uge 33 d. 16. august 2014, hvor klubbens medlemmer bakker op med hjælp til afvikling af arrangementet blev enstemmigt vedtaget.
Beskrivelse: Fyns Open LMP/GT løb baseres på det enkle DES-reglement (Danish Endurance Series) for LMP og en GT klasse med efter DMRU GT regelement.Tilføjelse/ændring for 2014: Ingen handout dæk. Minimum diameter bagdæk ved start af løb: 27,4 mm Maks. dæk bredde: 13 mmDer bliver tale om kombineret Sprint (6 x 5 min.) og Endurance (6 x 10 min.) løbsafvikling. Deltager antal maks. 18 personer. Deadline tilmelding 21.juli 2014 i rette tid for planlægning af arrangementet.

Følgende planlægning af opgaver er aftalt pr. d. 22. maj 2014:
Udkast til indbydelse, program og reglement udarbejdes – JEC
Deadline for fastlæggelse af deltagergebyr ”all inclusive” og færdiggørelse af indbydelse: d. 19. juni 2014 – JEC/TL
Check af mulighed for lån af klubkøkken – JEC
Indkøb fastlægges efter tilmeldingsfristen. (Morgenmad, smør selv frokost og grill pølser/salat/brød) TL/JEC
Bestilling af plaketter med RRO logo efter tilmeldingsfristen – JEC

b) Fastlæggelse af klubserie
Klubserie til afvikling sidste torsdag i måneden blev vedtaget.
Beskrivelse: Open 1/24 LMP/GT klubserie med frit slag i bilmodeller og alder med min. vægt 170 g, SRP40 motor samt en fast gearing på 9:44. Løbsafvikling på 6×10 min. De fleste vil med en investering på ca. kr. 100,00 kunne køre med. Start januar til april samt september til december. Serien følger kalender året med 6 tællende løb ud af 8.

Alternativ klubserie Grp. C biler eks. meget ens med SLP2 chassis. TL kommer med forslag til nærmere drøftelse på en klubaften.

9. Eventuelt
a) Klubben afholder et formøde forud for DMRU’s delegeret forsamling i november 2014. Formålet er, at Racer Rillen Odense får tjek på de klasser klubben deltager i og stiller fornødne forslag til DMRU reglementet. Den officielle holdning er, at Racer Rillen Odense ikke vil kommentere på regelændringer, ej heller stemme for ændringer i klasser, som klubbens medlemmer ikke deltager i eller påtænker at deltage i.

Dags dato er følgende forslag til regelændringer blevet diskuteret:
Ændring af 1/24 Hardbody Classic: Skum skal ud af reglementet.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Formøde til DMRU Delgeretforsamlingen 2013
Racer Rillen Odense
Torsdag den 17. oktober 2013 kl. 20.00

1. 1:24 Hardbody Classic
a) Motor: Kun motorer af mærkerne: Fox (Plafit), F10 (Sakatsu) og FOX10 (Jens/Slotvision/Werk/JP). Stempel/serie nr. i motor skal være læsbar og motor må ikke have været åbnet eller modificeret. Serie nr. på FOX10 og F10 slutter på 02. Der anbefales en banestrøm på 10-12 volt afhængig af bane.
b) Dæk: Bagdæk: Gummi- eller polyuretan (PU) – dæk.
c) Mål og Vægt: KLASSE A, Sporvidde: maks. 75 mm, Frihøjde: min. 0,8 mm ved løbets start. Vægt, karosseri: min. 44 g. Vægt, total: min. 160 g
d) Mål og Vægt: KLASSE B, Sporvidde: Ingen minimum. Frihøjde: min. 0,8 mm ved løbets start. Vægt, karosseri: min. 50 g. Vægt, total: min. 180 g
Bemærkninger: Forslaget er udarbejdet for at lægge DMRU 1:24 Classic vognreglementet tæt op ad de tyske Classic (DSC) regler. Formål er deri gennem at få serien til at appellere til flere deltagere.
2. 1:24 Hardbody GT
a) Motor: SRP-13D Speed35/36 motor (35.000 rpm). Motor må ikke åbnes og modificeres.Der skal køres med en banestrøm på 11 volt.
b) Mål & vægt: Trædeflade, for: min. 6 mm
Bemærkninger: Forslagene er udarbejdet for at få en mere ensartet motor ydelse og større forskel mellem GT og Proto, samt for at få mulighed for, at køre med bredt chassis og smal karosse.
3. 1:24 Hardbody Proto
a) Karosseri: Karosseriet skal være i plast, resin, eller glas-/kulfiber (ikke PETG/Polycarbonat) og skal være en skalamodel af en Grp. C/LMP racerbil fra 1975 og frem…..
b) Motor: SRP-13D Speed40 motor (40.000 rpm). Der skal køres med en banestrøm på 11 volt. Motor må ikke åbnes og modificeres.
Bemærkninger: Forslagene er stillet da RRO ikke syntes GT biler skal kunne køre med i Proto klassen, samt for at få en mere ensartet motor ydelse og større forskel mellem GT og Proto.
4. Vedtægter §15
a) Afvikler en klub et DM løb under DMRU – så er det selvfølgelig DMRUs regler for afvikling/økonomi/løbs reglement/vognreglement/banereglement o.s.v. der er gældende. Klubber som lægger bane til en DM-afdeling i en given klasse skal forpligte sig til at stille med minimum én deltager i det tællende antal afdelinger i klassen (maks. 3). Hvis ikke den enkelte klub kan/vil matche dette – må den sige fra til afholdelse af DM løb.
Bemærkninger: Racer Rillen Odense stiller dette forslag for, at sikre en hvis kontinuitet og stabilitet i antallet af deltagere i DM klasserne. Eventuelle fordele ved at afholde arrangementerne (såsom indtjening ved forplejning,transportomkostninger m.m.) bør tilkomme de deltagende klubber.
5.) DMRU Løbsansøgning 2014
Der fremsendes udfyldt løbsansøgning til afvikling af følgende løb – anført med klubbens 1. og 2. prioritet:
1:24 CanAm + Retro F1
1:24 Hardbody GT/Proto
1:24 Hardbody Classic
På løbsansøgningen er endvidere anført ønskede datoer. Classic til afholdelse på søndage og øvrige løb om lørdagen.
Racer Rillen Odense har forbeholdt sig ret til at trække sig helt fra 1:24 Hardbody GT & Proto såfremt polycarbonat / lexan karosser skulle blive godkendt. I såfald også ønsket om at holde løb i denne klasse.
DMRU løb arrangeres af klubben og ikke af de deltagende medlemmer fra klubben. Det er en fælles opgave og jeg minder alle om at hjælpe til med at skabe rammerne om godt ræs.Tak for godt og konstruktivt mødeMed venlig hilsen

John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 2. maj 2013 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
Det halve års baneombygning med udvidelse til 6 spor har været en drøj omgang for os alle og især med den uanmeldte udskiftning af lysarmaturer, da vi endelig troede, at banen var køreklar. Men udfordringerne er til fulde opvejet af et nærmest perfekt layout og mange særdeles tilfredse gæster ved løb i klubben.Afviklingen af den største danske mini ræs serie ”Danish Endurance Series” primo marts 2013 var endelig startskuddet og vores åbningsløb for den nye bane. Klubben har modtaget mange positive tilbagemeldinger for hele arrangements afviklingen og har næsten sat ny standard for afholdelse af sådanne. Fra bestyrelsen skal lyde et tak for alle som hjalp til og ikke mindst TAK til de dejlige koner for en udsøgt assistance.I sidste samt i den igangværende racer sæson var og er Racer Rillen Odense godt repræsenteret i de fleste 1:24 klasser på baner rundt omkring i landet. Og nogen af klubmedlemmerne har gjort det særdeles flot ved DM 2012 med en titel til både Thomas Ludvigsen i Hardbody GT og vores junior Johan Christensen i Hardbody Classic. Super flotte resultater. Tillykke med det.

Medlemstallet er desværre ikke ændret. Det har der naturligvis ikke været bane til. Vi har dog stadig et par passive medlemmer (Peter Hansen og Gert Ullerlund) som begge har udstyret på plads og vi glæder os til, at de finder tid til at komme i klubben og prøve den nye bane. Karsten som var et flittig ”medlem” før og under ombygningen betalte ikke kontingent sidste år og har trods påtaler heraf ikke gjort dette endnu og kører nu kun i andre klubber på Fyn, som ikke tager betaling for medlemskab.

Hjemmesiden vedligeholdes løbende med nyt fra de løbsserier klubbens medlemmer deltager i. Besøgstallet har nu rundet 460.000 unikke besøgende siden lanceringen i 2006, hvilket må siges at være et meget flot antal for en klub hjemmeside som denne.

4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2012 kr. 5.925,30
Regnskabet blev gennemgået. Thomas Olsen hat fået Netbank til kontoen og har nu styr på det hele og kan løbende følge med i kontingent betalinger. Målsætningen er at spare på udgifterne af hensyn til en evt. investering i klubbiler/controllere til gæster i klubben samt evt. uforudsete udgifter. Regnskabet blev godkendt.5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2013 til d. 31. august 2014/JEC
Medlemsskab på kr. 500,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener.6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen modtog genvalg.
b) Næstformand – Peter E. Hansen modtog genvalg.
c) Kasser – Thomas Olsen ikke på valg.
d) Sekretær – Gert Ullerlund ikke på valg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen ikke på valg.

7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.

8. Aktiviteter
a) Forslag til Fyns Open LMP/GT løb – TL
Forslag om afholdelse af et årligt tilbagevendende løb i klubben kaldet ”Fyns Open LMP/GT”, eksempelvis fast lørdag i uge 33, hvor klubbens medlemmer bakker op med hjælp til afvikling af arrangementet blev enstemmigt vedtaget.
Beskrivelse: Fyns Open LMP/GT løb baseres på det enkle DES-reglement (Danish Endurance Series) for LMP og en GT klasse med eneste reglement tilføjelse, at GT køres med SRP 35 motorer og en minimumsvægt på 185 g. Handout dæk i begge bilklasser. Der bliver tale om kombineret Sprint (6 x 5 min.) og Endurance (6 x 10 min.) løbsafvikling. Deltager antal maks. 18 personer. Deadline tilmelding 30. juni 2013 i rette tid for planlægning af arrangement.
Følgende planlægning af opgaver er aftalt pr. d. 2. maj 2013:
Check af mulighed for lån af klubkøkken – JEC
Priskalkule for forplejning i form af morgenmad, smør selv frokost og grill pølser/salat/brød – JEC
Kontakt DMRU plakette leverandør for pris med teksten RRO i stedet for DMRU – JEC
Kontakt Lars Jacobsen for indkøbspris på dæk – TL
Udkast til indbydelse, program og reglement udarbejdes – TL
Deadline for fastlæggelse af deltagergebyr ”all inclusive” og færdiggørelse af indbydelse: d. 16. maj 2013 – TL/JECb) Fastlæggelse af klubserie
Klubserie til afvikling sidste torsdag i måneden blev vedtaget.
Beskrivelse: Open 1/24 LMP/GT klubserie med frit slag i bilmodeller og alder med min. vægt 170 g, SRP40 motor samt en fast gearing på 9:44. Løbsafvikling på 6×10 min. De fleste vil med en investering på ca. kr. 100,00 kunne køre med.
Indeværende år: Start august 2013 og følger kalender året med 4 tællende løb ud af 5.
Næste år 2014: Afvikling i Januar – Maj samt August – December i alt 10 løb og 8 tællende.9. Eventuelt
a) Klubben afholder et formøde forud for DMRU’s delegeret forsamling søndag d. 24. november 2013 i Skalbjerg. Formålet er, at Racer Rillen Odense får tjek på de klasser klubben deltager i og stiller fornødne forslag til DMRU reglementet.

Den officielle holdning er, Racer Rillen Odense ikke vil kommentere på regelændringer, ej heller stemme for ændringer i klasser, som klubbens medlemmer ikke deltager i eller påtænker at deltage i.

Dags dato er følgende forslag til regelændringer blevet diskuteret:
Ændring af 1/24 Hardbody Classic: Skum skal ud af reglementet.
Ændring af 1/24 GT/PROTO: Motorer skal være SRP 35 / SRP 40.
Banereglement: Generel håndhævelse af banespænding i serierne!

b) Hjemmeside:
Modernisering er ønsket af TL: Der er mulighed for ændring af den valgte farve template for hele sitet og i visse tilfælde skrifttype. Strukturelle ændringer kan desværre ikke foretages med php-fusion, som er det nuværende styringsværktøj. En strukturel ændring er mulig men er meget tidskrævende, hvilket ikke er realistisk på nuværende.

I denne forbindelse er forslag til logo ønsket for en modernisering heraf efter den nye bane er taget i anvendelse. Se hjemmeside for yderligere detaljer.

c) Ønskes-TO: Oversigt over spændingen for de forskellige bil klasser sættes op ved PC – JEC sørger for dette.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen
John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 26. april 2012 kl. 21.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
Vi kan nu se tilbage på en sæson hvor hovedparten af klub medlemmerne har hejst flaget for Racer Rillen Odense i de fleste 1:24 klasser på baner rundt omkring i landet.Baneombygningen og skift af kørselsretningen er blevet taget godt imod af stort set alle gæster og ved løb har det vist sig begrænset med Track Calls på og under broen. Det er et rigtigt godt flow i banen – og i det hele taget en begrænset hjemmebane fordel.Vi har afholdt 2 åbne løb. Første løb var 1. afdeling af DM i Classic 1:24 og det andet løb var 3. afdeling af JF Open GT Cup 1:24. Begge løb blev afviklet i ro og orden og har givet mange positive tilkendegivelser. Begge løb har iøvrigt bidraget godt til kaffekassen.

Vi har fået et enkelt nyt ansigt i klubben Karsten samt Gert som så småt er ved at komme i gang igen. På en god aften kan det så være 7-8 personer. Det er jo herligt.

4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2011 kr. 1.441,27
Regnskabet blev gennemgået. Thomas Olsen tjekker op med banken eksempelvis i okt./nov., på trods af gebyrer for tjek af indbetaling af kontingent. Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2012 til d. 31. august 2012/JEC
Uændret således,
Medlemsskab på kr. 500,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener.6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen ikke på valg.
b) Næstformand – Peter E. Hansen ikke på valg.
c) Kasser – Thomas Olsen modtog genvalg.
d) Sekretær – Gert Ullerlund modtog genvalg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen modtog genvalg.7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.

8. Aktiviteter
JEC: Klubserie 2012/13: Forslag om en klubserie vi kan alle er enige om samt at reglementet fastholdes fra start til slut uanset skift i DMRU/DES reglementer og lignende. Forslag stillet om en GT/PROTO klubserie evt. med afvikling og point tildeling som i indeværende sæson.TL: Forslag om at klubben arrangerer et årligt tilbagevendende GT løb med plads til eksempelvis 8 hold à 3 kører. Det er besluttet at TL kommer med et konkret forslag.9. Eventuelt

A. JEC: Tilmelding af bane til eksempelvis DMRU løb indenfor klasser vi har deltagere i: Retro F1/CanAm, Classic, Proto/GT, JF Open GT Cup, DES løb. Disse løb giver et tilskud til kaffekassen og jeg mener kun tilmelding skal foretages såfremt alle, eller absolut hovedparten af medlemmerne støtter op omkring afvikling. Enighed om at det er klubben der arrangerer og ikke kun klubbens løbsdeltagere. JEC tilbyder klubbens bane til DMRU 2013 sæson: Retro F1/CanAm, Classic, Proto/GT. TL tilbyder bane til JF Open GT Cup.

B. JEC: Forslag om indførelse af en månedlig rengørings turnus omfattende 1 x støvsugning og mopning og generelt rengøring og oprydning i klublokalet.

C. TL: Vil sponsorere en 6 spors bane i nuværende layout (flow og længde) opsat på 3 kant ben. Ændring af sving 1, 2, 3 til blød S sektion under broen. Færdig laves uden for klubben og prøve opsættes for tilretninger og finjusteringer uden for klubben. Udarbejdes med 11 cm mellem spor samt 17,5 til bander.

Kræver følgende af klubben: Opgradering af Lapmaster til 6 spors modul, Kobbertape samt en weekends arbejde til nedtagning og opstilling samt et par dage til installation.

Forslag vedtaget. Vi takker. TO/JEC tjekker økonomi. Banen forventes klar til den nye sæson d. 1. september 2012.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen
John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 14. april 2011 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
Vores pludselige skift af lokale og istandsætning af dette samt banebygning frem til sensommeren 2010 har tappet flere af os for køre energi. Thomas Ludvigsen har dog holdt dækkene på banen og holdt gejsten oppe på os andre. Lidt forskellige arrangementer er blevet afholdt i klubben og vi har overvejende fået god kritik af klub lokale og til dels banen.
To elementer på baneudformningen har fået mindre god kritik specielt chikanen efter hårnålen og svinget ved indkørsel under broen. Inden den nye sæson starter til september bør vi have afklaret om der skal gøres noget ved de input til banelayoutet, som vi har modtaget. Spørgsmålet er om det er forhold som disse som holder potentielt nye medlemmer (fra andre klubber) lidt på afstand? Kan vi opnå enighed om en bane ændring og få arbejdet iværksat og afsluttet inden sæson start – så kan vi starte den nye sæson med frisk fokus på ræs samt på at skaffe nye medlemmer til klubben. Et supplement kan været at lave en fornuftig opstarts pakke til helt nye og uerfarne kørere.

Indtil videre må vi erkende at fokus overvejende har været på skala 1:24 ræs i forhold til de løb og arrangementer som vi nu har deltaget i. Ræs med 1:32 har overvejende været i privat regi (drengene og jeg) men det kan vi fint leve med – og det er der jo også plads til.

4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2010 kr. 1.441,27
Regnskabet blev gennemgået. Der har været en del udgifter ifm. lokale flytning og banebygning.
Thomas Olsen tjekker op med banken eksempelvis i okt./nov., på trods af gebyrer for tjek af indbetaling af kontingent.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2011 til d. 31. august 2012/JEC
Uændret således,
Medlemsskab på kr. 400,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener.6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen modtog genvalg.
b) Næstformand – Peter E. Hansen modtog genvalg.
c) Kasser – Thomas Olsen ikke på valg.
d) Sekretær – Gert Ullerlund ikke på valg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen ikke på valg.7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.

8. Forslag til ændring af bane layout /TO+TL
Forslag præsenteret og diskuteret. Forslaget løser de af løbs gæsterne påpegede problemer samt mange Track calls i midter sektionen. Forslaget er vedtaget og suppleres med beskyttelse på banderne i form af skum med laminerede reklamer.

Tidsplan: Banen lukkes ned efter sidste løb i LM/GT serien i staren af juni 2011. Herefter startes arbejdet og deadline for færdiggørelsen er fastsat til 31. august 2011, så vi kan starte på en frisk.

9. Klubserie(-r) sæson 2011/12
Der er enighed om, at vi vil starte en 1:24 LM/GT klub serie efter det til enhver tid gældende DMRU bil reglement. Løbsafvikling foretages med en sprint afdeling på 4 x 3 min samt en længere afdeling på 4 x 8 min. Første afdeling tæller 50 % og anden afdeling 100 % ellers efter det til enhver tid gældende DMRU løbsreglement.

Annonceres som åben klubserie og planlægges til afholdelse sidste torsdag i hver måned.

10. Eventuelt
Der foretages tilmelding af klubbens bane som DMRU løbs bane 2012.Tak for god ro og orden.
Med venlig hilsen
John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 29. april 2010 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
Efteråret 2009 bød på et pludseligt skift af klublokale netop som en ny baneforbedring var ved at være klar til sæsonstarten. Mange skønne kræfter var spildt! Vi forsøgte, at adskille den store bane i håndterbare sektioner og forsøgte at redde den – men opgaven ville være større end at bygge en ny bane. Det blev konklusionen. Arbejdet med layout for optimal udnyttelse af det nye klublokale tog en måneds tid og siden har arbejdet med opbygning af en ny og spændende træ bane været i gang. Sæsonen 2009/2010 blev således et sabbat år udelukkende med fokus på banebygning og ingen ræs. Ifølge tidsplanen vil banen være klar til sæsonstarten d. 1. september 2010. Klar til en ny sæson med fokus på ræs for både 1:32 og 1:24. I den nye sæson skal vi kun have fokus på ræs samt at skaffe nye medlemmer til klubben.
4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo pr. 31. december 2009 kr. 3.527,74
Regnskabet blev gennemgået. Der er ikke foretaget betaling af medlemskab i 2009/2010 på grund af lokale flytning og banebygning. Det blev besluttet, at der opkræves dobbelt medlemskab for sæsonen 2010/2011 for eksisterende medlemmer. Thomas Olsen tjekker op med banken eksempelvis i okt./nov., på trods af gebyrer for tjek af indbetaling af kontingent.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2010 til d. 31. august 2011/JEC
Uændret således,
Medlemsskab på kr. 400,00 med opmærksomhed på pkt. 4.
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener.6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen ikke på valg.
b) Næstformand – Peter E. Hansen ikke på valg.
c) Kasser – Thomas Olsen modtog genvalg.
d) Sekretær – Gert Ullerlund modtog genvalg.
e) Suppleant – Thomas Ludvigsen modtog genvalg.7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.

8. Aktiviteter/JEC
Der er enighed om, at vi vil starte en 1:24 klubserie op i en økonomisk tilgængelig serie som skal få klubbens medlemmer i gang igen og ikke mindst i gang med 1:24. Det blev besluttet, at vi starter en åben klub serie med afsæt i JF-Open 1:24 GT Cup. Serien er tænkt som et jysk / fynsk supplement til DMRU’s mesterskab for 1:24 GT biler, men med den forskel at der køres med et mere simpelt reglement og ensartede biler (GT-klassen). Se mere på http://www.Lemans-foto.dk/GT
Klubben har indgået aftale om afholdelse af 3. afdeling af JF-Open 1:24 GT Cup lørdag d. 20. november 2010. Thomas Ludvigsen vil udarbejde program for klubbens engagement og forpligtigelser i den forbindelse.
Det blev besluttet, at der afholdes et åbnings løb på banen primo oktober 2010 for folk udefra.
Vi afholder et par tema arrangementer med fokus på bil bygning således, at vi med fælles støtte og hjælp kommer godt i gang med den nye sæson. Thomas Ludvigsen vil assistere ved indkøb af biler og reservedele samt hjælpe så godt han kan.
Der blev ikke taget stilling til andre klubserier på nuværende tidspunkt.
9. Eventuelt
Problem med hjemmeside er registreret. Der arbejdes på sagen.Tak for god ro og orden.
Med venlig hilsen
John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 23. april 2009 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
JEC
2. Valg af referent
JEC
3. Formandens beretning/JEC
Der var god deltagelse på vores klubaftener og det er blevet til mange hyggelige stunder. Efteråret 2008 bød på mange spændende dueller i Slot.it klubserien og deltagelse i Slot.it DM 2008. Fra Racer Rillen Odense var det vores ”up coming star” Mathias Iceman Christensen Jr. der stod i rampelyset med en flot samlet 6. plads og John Christensen der kørte med den samlede 2. plads. Fra klubben deltog endvidere Thomas Ludvigsen og Peter Hansen i enkelte løb.
Foråret 2009 har været en stille og rolig periode, der mest af alt har afspejlet vores individuelle muligheder for at være til stede og yde en indsats. Klubserien har været samlingspunktet og det har været positivt.
Dette er en af årsagerne til at der ikke har været fokuseret på at få nye medlemmer til klubben. Der har dog været afholdt enkelte arrangementer for grupper af gæster – til stor fornøjelse.
Slot.it DM 2009 sæsonen er baseret løb om søndagen hvilket har betydet, at interessen fra medlemmer i Racer Rillen Odense har været lig ”0”. Jeg vil gerne opfordre til, at I deltager på DMRU’s delegeretmøde og kommer med forslag om, at få løbene lagt på lørdage i 2010 sæsonen.
4. Godkendelse af regnskabet/TO
Saldo d.d. kr. 6.073,01
Manglende betaling af medlemskab fra enkelte ”medlemmer” blev diskuteret og det opfordres til, at kasseren tjekker op med banken eksempelvis i okt./nov., på trods af gebyrer. Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for perioden d. 1. september 2009 til d. 31. august 2010/JEC
Uændret således,
Medlemsskab på kr. 400,00
Indmeldesesgebyr: kr. 500,00 såfremt der ønskes mulighed for adgang til klubben på andre tidspunkter end klubaftener.6. Valg til bestyrelse
a) Formand – John E. Christensen genvalgt.
b) Næstformand – Peter E. Hansen genvalgt.
7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.
8. Aktiviteter/JEC
Der er enighed om, at vi vil være en hygge klub i den kommende sæson, betinget af vores muligheder for at engagere os. Derfor iværksættes der ikke specielle PR aktiviteter for at skaffe yderligere medlemmer pt., men de er naturligvis meget velkomne.
Vi vil lægge de fælles ressourcer i, at friske klubfaciliteterne op med maling af gulvet og væggene samt etablering af ensartede og gode værkstedspladser med lys og el.
Baneændring: Den sidste forhøjede sektion blev diskuteret og det blev besluttet at gøre banen mere tilgængelig for vores gæster samt åbne op for muligheden for kørsel med 1/24 White Point og Retro F1. TO/JEC udarbejder forslag til ændring således, at den kan lægges ned og kommer i samme plan med bag langsiden. Derved vil der blive frit udsyn til indkørslen til det sidste sving på banen. Forslag lægges ud på hjemmesiden.
Der skal blandt andet køres en klubserie i Slot.it
9. Forslag fra Thomas Ludvigsen
a. Hvad vil vi i RRO fremover, skal vi kun køre Slot-it eller hvad? Vi vil gerne køre andre klasser se pkt. 8.
b. Bygge banen om, så den bliver mere overskuelig? – Ikke defineret ud over forslag skitseret i pkt. 8.
c. Hvad med at bygge en træbane, så vi også kan køre med 1:24 biler i klubben, det er fremtiden. Det blev besluttet, at vi indtil videre fastholder vores Ninco bane, da alle andre efterhånden kun har træbaner. Ninco banen er sandsynligvis fin nok til White Point og Classic F1 m.m.
d. Hvad med at få nogle flere løb her til klubben, hvad med et DM-løb? Jf. pkt. 8 forbedriner vil gøre det muligt at afholde løb i flotte rammer med en mere overskuelig bane.
e. Ellers bliver vi nok nødt til at lægge os sammen med en af de andre klubber på Fyn. Da jeg synes der ikke er så stort fremmøde til vores klub løb. Det er der ikke taget stilling til, da synspunktet ikke kunne uddybes. Thomas Ludvigsen var ikke tilstede. Det kan være dette forhold ændrer sig når forslag og tiltag jf. pkt. 8 er effektueret.
10. Forslag fra Thomas Olsen
Her er nogle forslag og tiltag for at gøre vores fysiske forhold mere tiltalende.
a. Maling af gulv. Farve? malingtype? Diskuteret blev vandbaseret Epoxy 2.500 kr /10 ltr samt Dyrups Gulvmaling kr. 600,00 /5 ltr. Det blev besluttet at prøve male med sidst nævnte.
b. Lad os komme af med alle de gamle skoleborde og få lavet nogle gode borde rundt langs vægge af laminatbordplader. Se. Pkt. 8. TO får et tilbud herpå! Gerne nistret evt. mørk grå/sort laminat.
c. Strømudtag ved hver plads. 220 og, eller 12 volt? Forslag vedtaget startende med 220V.
d. Nye stole i stedet for game skolestole der er for små. Vedtaget med forbehold for økonomien.
e. Ordentligt lys ved alle værkstedspladser. Vedtaget. JEC undersøger muligheder for armaturer.
f. Køb af 4 powerboosters til vores gashåndtag. Ikke vedtaget. Umiddelbart ingen interesse herfor og ikke tilladt i de fleste reglementer.
g. Og igen igen, nye, flere medlemmer hvordan. Diskuteret jf. pkt. 8. vil disse aktiviteter sandsynligvis kaste en del af sig.
h. Flere arangementer, hvordan? Do. Pkt. 10. g.
i. Er det muligt at forespørge skolen om hvad der foregår bag vores væg? Er det muligt eventuelt at få et stykke af det lokale. Vi kan eventuelt selv rejse en let væg.
Der er motorlære. JEC undersøger muligheden med skoleinspektøren.
11. Eventuelt
JEC laver agenda vedr. klubbens forhold i relation til skolen. Emner som skriftlig bekræftelse/aftale med Skt. Klemensskolen, lokale udvidelses muligheder, internet, strøm m.m.
Tak for god ro og orden.
Med venlig hilsen
John Christensen
Formand/Referent
Racer Rillen Odense

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 10. april 2008 kl. 20.00

1. Valg af dirigent
Thomas Olsen er valgt enstemmigt.
2. Valg af referent
John blev valgt enstemmigt.
3. Formandens beretning
Ved John E. Christensen:
Klubben har lagt bane til adskillige løb i den landsdækkende Slot.it Le Mans Cup (SLEMC) og været med til at starte Fyns Slot.it Cup sammen Odense Mini Racing og Højfyn Mini Race Club. Ligeledes er klubben godt repræsenteret i DMRU sammenhæng med deltagelse i Danmarksmesterskabet. Klubben har flere konkurrencedygtige hold og kørere med i disse løb og har på denne måde medvirket til, at sætte Racer Rillen Odense på landkortet. Arrangementerne i klubben har været en succes og har nok ry af, at de er værd at komme til.
SLEMC klubserien skaber engagement, liv og glade dage den sidste torsdag i hver måned. Formålet har været, at have en klubserie der afspejler ”det der nu bliver kørt” i resten af landet, og som kan samle folk fra nær og fjern til fælles ræs på lige vilkår, men ligeledes for at få lidt flere engagerede klubmedlemmer.
For ungerne har der manglet tid og initiativ til at få arrangeret løb/planlagt løb. Mathias Christensen deltager i senior løbene og de øvrige juniorer klarer sig med lidt træning i ny og næ. Mathias er inviteret til Odsherred for at kører opvisnings løb for klubbens juniorer, så det kan være dette kan lægge spiren til en ny landsdækkende junior serie. Vi får at se. Klubben vil tage initiativ til et antal løb for juniorerne i den kommende sæson 2008-2009.
Bestræbelserne på at skaffe flere medlemmer til klubben må siges at være mislykket. Succesen på racerbanen og på www har ikke smittet af på medlemstallet, men alt tyder på en landsdækkende afmatning hvad medlemmer angår. Initiativet med streamers har givet ca. 1800 hits på reference nyheden på hjemmesiden, og flere har sendt e-mails med spørgsmål til, hvilken racerbane der nu skulle købes til poderne mm. Ingen direkte gevinst og udgiften til streamers bør nok betragtes som en lang sigtet investering. Jeg vil dog opfordre til, at alle med bil køber en ny til at sætte på bilen i august måned.
Besøgstallet på hjemmesiden er på cirka halvandet år nået op på 20.000 unikke besøgende. Ganske flot. Intensionen er at have friske nyheder omkring de løb klubbens medlemmer kører i.
4. Godkendelse af regnskabet
Kassér Thomas Olsen gennemgik regnskabet for året 2007 og dette blev enstemmigt godkendt. Det godkendte regnskab for året 2007 er vedlagt som bilag 1. Saldo 31.12.2007: Kr, 6.686,40
5. Fastsættelse af kontingent mm.
Kontingent for perioden d. 1. september 2008 til d. 31. august 2009: Kr. 400,00
Indmeldelsesgebyr (engangsbeløb for dem som vil have nøgleadgang ved medlemskab) Kr. 500,00
6. Valg til bestyrelse
c) Kasser: Thomas Olsen modtog genvalg.
d) Sekretær: Gert Ullerlund modtog genvalg.
e) Suppleant: Thomas Ludvigsen modtog genvalg.7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.
8. PR – aktiviteter
Sidste års streamer kampagne viser med al tydelighed, at det er svært at skaffe nye medlemmer, når der ikke løftes i flok. Det er vedtaget, at PR aktiviteter næste sæson skal være ved pressemeddelelser til de lokale fynske aviser ved arrangementer i klubben. Hjemmesiden er velbesøgt og besøgstallet har rundet de 22.000.
9. Eventuelt
Forskellige løbsserier blev diskuteret og SLEMC Klubserien fortsættes med ét løb om måneden (den sidste torsdag i måneden).
Bilag 1 Regnskabsåret 2007
1/1 07 Saldo 5488,47
10/4 07 Udlejning 865,00 6353,47
10/4 07 Kommunalt tilskud 1086,00 7439,47
20/8 07 Tidtagningsanlæg 1560,00 5879,47
20/8 07 Gebyr 25,00 5854,47
21/8-07 Kontigent PE 400,00 6254,47
28/8-07 Kontigent JEC 400,00 6654,47
01/10 07 Kontigent 400,00 7054,47
10/10 07 Kontigent TL 400,00 7454,47
25/10 07 Vedligeholdelse 1655,00 5799,47
31/10 07 Kontigent TO 400,00 6199,47
02/11 07 Kontigent Peter 400,00 6599,47
20/10 07 Renteindtægter 86,93 6686,40
Indtægter:
Kontingent : kr. 2.400,00
Offentlige tilskud : kr. 1.086,00
Renteindtægt : kr. 86,93
Andre indtægter : kr. 865,00
Indtægter i alt : kr. 4.437,93
Udgifter:
Tidstagningsanlæg: : kr. 1.560,00
Banevedligehold: : kr. 1.655,00
Gebyr : kr. 25,00
Udgifter i alt : kr. 3.240,00
Årets resultat 2007:
Indtægter – udgifter : kr. 1.197,93

Referat
Ordinær generalforsamling
Racer Rillen Odense
Torsdag den 12. april 2007 kl. 20.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Stephen er valgt enstemmigt.

2. Valg af referent
Gert som sekretær blev valgt enstemmigt.

3. Formandens beretning

Ved John E. Christensen:

Sæsonen 2006-2007
Klubben har lagt bane til adskillige løb til den landsdækkende Slot.it Le Mans Cup (SLEMC). Klubben har flere konkurrencedygtige hold med i disse løb og har på den måde sat Racer Rillen Odense på landkortet. Arrangementerne har været en succes for klubben. Ligeledes har SLEMC deltagelsen medført, at vi har medlemmer i front for DMRU’s Danmarksmesterskab i Slot.it.
SLEMC klubserien har nu kørt i 2 år og har skabt engagement, liv og glade dage. Formålet har været at have en klubserie der afspejler ”det der nu bliver kørt” i resten af landet og som kan samle folk fra nær og fjern til fælles ræs på lige vilkår, men ligeledes for at få lidt flere engagerede klubmedlemmer. Vi skal nu evaluere de to sæsoner og vurdere om den skal fortsætte og i givet fald hvor ofte der skal afvikles løb. Der har været talt om en fælles Fynsk SLEMC afdeling for de 3 klubber på Fyn (Fynsmesterskab), og noget tyder på at denne serie måske kan komme op at stå fra efteråret 2007.

For ungerne har Junior Slot.it Le Mans Cup’en været en succes med søndags arrangementer med fælles morgenmad fra kl. 8.00 og derefter ræs. Der planlægges derfor et antal løb for juniorerne i den kommende sæson 2007-2008.

Vores hjemmeside er kommet op og køre og ud fra besøgstallene ser det ud som om den er velbesøgt. Det har dog ikke haft den afsmittende virkning på medlemstallet som vi havde håbet, men noget tyder på en landsdækkende afmatning hvad dette angår.

Den nye sæson 2007/2008
Der er et generelt ønske om, at vi tilstræber at øge opmærksomheden om vores arrangementer med henblik på at få flere medlemmer til klubben. Det er mit ønske at der nedsættes en tænketank der kan udarbejde idéer og konkrete forslag til hvad vi gør. Nogle af elementerne kan være plakater, foldere, afholdelse af åbent hus dage mm.

Vi har holdt igen med udgifterne i håbet om, at vi i den kommende sæson får økonomi til en investering i et nyt tidtagningsanlæg. Pt. afventer vi stadig teknisk vejledning i opbygningen og dermed mulighed for en vurdering af økonomien i projektet. Målet er, at vi inden for relativt kort tid har et velfungerende tidtagningsanlæg.

4. Godkendelse af regnskabet
Kassér Thomas Olsen gennemgik regnskabet for året 2006 og dette blev enstemmigt godkendt. Det godkendte regnskab for året 2006 er vedlagt som bilag 1. Årets positive resultat skal ses i lyset af, at vi har holdt igen med udgifterne i håbet om, at den kommende sæson bibringer os økonomi til en investering i et nyt tidtagningsanlæg. Saldo 31.12.2006: Kr, 5488,47

5. Fastsættelse af kontingent mm.

Kontingent for perioden d. 1. september 2007 til d. 31. august 2008: Kr. 400,00
Indmeldelsesgebyr (engangsbeløb for dem som vil have nøgleadgang ved medlemskab) Kr. 500,00

6. Valg til bestyrelse

a) Formand: På valg John Christensen – blev genvalgt enstemmigt og modtog valget.
b) Næstformand: På valg Peter E. Hansen – blev genvalgt enstemmigt og modtog valget.
c) Kasser: Thomas Olsen uændret.
d) Sekretær: Gert Ullerlund uændret
e) Suppleant: Thomas Ludvigsen blev ’enstemmigt valgt.

7. Valg af revisor
Gert Ullerlund blev genvalgt.

8. PR – aktiviteter
JEC kom med forslag til PR til efteråret:
Der blev foreslået forskellige muligheder, men resultatet blev A4 og A3 plakater med ”snip-afrivning” blandt andet med angivelse af hjemmesidens adresse. Disse skal ophænges på attraktive steder, med masser af menneske strøm. På hjemmesidens forum lægges PR-aktiviteter ud til diskussion, så alle kan komme med konstruktive forslag til ”attraktive steder” samt øvrige forslag til aktiviteter. Igangsætning ultimo august 2007.

9. Eventuelt

Forskellige løbsserier blev diskuteret og der var mange positive reaktioner:
a) SLEMC Klubserien fortsættes med ét løb om måneden (den sidste torsdag i måneden).
b) Der arrangeres andre typer klub løb med biltyper som eks. Scalextric, Ninco og SCX ”out of the box”. På hjemmesidens forum lægges Løbsserier ud, så alle kan komme med konkrete forslag til arrangementer (dato, løbsform osv.)

Gert Ullerlund
Referent

Bilag 1 Regnskabsåret 2006

1/1 06
Saldo 3597,93
17/3 06 Køb af curbers 680,00 2917,93
30/5 06 Tilskud kommune 1748,00 4665,93
31/8 06 Kontigent TL 400,00 5065,93
5/9 06 Kontigent JC 400,00 5465,93
18/9 06 Kontigent TO 400,00 5865,93
19/10 06 Pendle Slot 6 modstande t 643,54 5222,39
19/10 06 Pitstoppet 4 klubbiler slot.it 1175,00 4047,39
20/10 06 Kontigent MW 400,00 4447,39
20/10 06 Webhotel 272,50 4174,89
20/10 06 Gebyr kontoafstemning 15,00 4159,89
16/11 06 Sponsorat Skovhavens VVS 1000,00 5159,89
116/11 06 Vedligehold af klubbiler 30,00 5129,89
16/11 06 Køb af pokaler til løb 11/11 06 70,00 5059,89
23/11 06 Kontingent PH 400,00 5459,89
30/11 06 Renterindtægter 28,58 5488,47
31/12 06 Saldo 5488,47


Indtægter:
Kontingent : kr. 2.000,00
Offentlige tilskud : kr. 1.748,00
Renteindtægt : kr. 28,58
Andre indtægter : kr. 1.000,00
Indtægter i alt : kr. 4.776,58

Udgifter:
Banevedligehold: : kr. 2.886,04
Udgifter i alt : kr. 2.886,04

Årets resultat 2006:
Indtægter – udgifter : kr. 1.890,54

Lukket for kommentarer.